Hibrid, Elektrik, Hidrogen

Mengemudi Ke Arah Masa Depan: Usaha Hijau Malaysia-UMWT

Meneliti Langkah Baru UMWT dan Kerajaan Malaysia Dalam Menerajui Tenaga Bersih

PUTRAJAYA, 2 APRIL 2024 – Kerjasama antara UMW Toyota Motor Sdn Bhd (UMWT) dengan Kerajaan Malaysia merupakan satu langkah strategik untuk menerajui masa depan yang lestari. Ini diistihar melalui demonstrasi penting mobiliti bertenaga hidrogen hari ini yang menandakan keutamaan kepada pendekatan pelbagai lintasan ke arah tenaga bersih.

Dalam usaha memenuhi komitmen negara ke arah teknologi hijau, selaras dengan sasaran menjadi negara neutra-karbon menjelang tahun 2050, YAB Dato’ Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, telah mengalami sendiri demonstrasi tersebut dengan memandu uji Toyota Mirai bersama-sama dengan YB Chang Lih Kang, Menteri Sains, Teknologi, dan Inovasi (MOSTI). Inisiatif ini memperkukuhkan kepentingan diversifikasi ekonomi dan keselamatan tenaga dalam strategi negara untuk pelbagaikan sumber tenaganya.

Mewakili UMWT dalam acara tersebut, Datuk Ravindran K., Presiden UMWT, menyatakan bahawa sebagai syarikat mobiliti yang berfokus kepada penyelesaian pengangkutan lestari, UMWT sangat gembira untuk berperanan dalam usaha ini. Inisiatif ini mengukuhkan lagi komitmen kami kepada pendekatan pelbagai lintasan untuk mencapai neutra-karbon, selaras dengan matlamat berani Malaysia menjadi sebuah negara neutra-karbon menjelang tahun 2050. Melalui kerjasama ini, kami bersemangat untuk menonjolkan kekuatan teknologi Toyota Mirai. Dengan menggunakan teknologi sel bahan bakar, Mirai menggabungkan hidrogen dengan udara untuk menjana elektriknya sendiri, hanya mengeluarkan air.

Toyota Mirai, yang bermakna ‘masa depan’ dalam bahasa Jepun, melambangkan potensi dan kelayakan hidrogen sebagai komponen utama dalam portfolio tenaga yang pelbagai dan lestari di Malaysia. Ini selari dengan Pelan Jalan Transisi Tenaga Kebangsaan (NETR) dan objektif strategik HETR, menunjukkan dedikasi UMWT untuk memupuk ekosistem hidrogen yang kompetitif dan menyumbang ke arah ambisi neutra-karbon negara.

Usaha bersama ini melambangkan langkah ke arah mengurangkan emisi karbon dan meletakkan Malaysia sebagai pemimpin serantau dalam menerima teknologi canggih dan bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Ia juga merupakan isyarat simbolik ke arah menggalakkan penggunaan kenderaan berkuasa hidrogen, yang berpotensi mengurangkan pelepasan karbon dengan ketara dalam sektor pengangkutan jika diterima pakai secara meluas. Kolaborasi ini mencerminkan komitmen daripada kedua-dua usaha awam dan swasta untuk mendorong perubahan positif dan memasuki masa depan yang lebih bersih dan hijau.

Terus-Terang

Melihat kepada fakta akhbar ini, peranan aktif Malaysia dalam usaha kelestarian sememangnya wajar dihargai. Kerjasama antara UMWT dan Kerajaan dalam menguji Toyota Mirai menunjukkan keutamaan diberikan kepada inovasi hijau. Walau bagaimanapun, adalah penting juga untuk mengambil kira sejauh mana teknologi ini boleh diintegrasikan secara meluas dalam kehidupan seharian rakyat Malaysia. Pengenalan ini mungkin satu permulaan, tetapi aplikasi praktikal dan keberkesanan jangka panjang adalah faktor yang akan menentukan kejayaan sebenar kerjasama ini.

Previous post

TIGGO 8 PRO: Kecemerlangan Dalam Balutan Warna Aurora Green

Next post

UMW Toyota Cemerlang pada Mac 2024: Langkah Progresif ke Arah Kelestarian dan Kesepaduan

Ross Hadi

Ross Hadi

21 tahun mengacara di radio.
8 tahun bersama Daniel Ferrnandez dalam rancangan Car Tunes di radio.
Kini di sini dan media sosial sejak 2014.

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *