Hibrid, Elektrik, Hidrogen

Tanggungjawab Pengeluar EV di Malaysia: Lebih Dari Sekadar Penjualan

Pengeluar kenderaan elektrik menikmati kelebihan penjualan bebas cukai di Malaysia, tetapi adakah mereka memenuhi tanggungjawab sosial dan alam sekitar mereka?

Pengeluaran kenderaan elektrik (EV) di Malaysia kini mengalami lonjakan, berkat dasar kerajaan yang membenarkan penjualan EV secara bebas cukai. Tindakan ini tidak hanya merangkumi jenama yang telah lama beroperasi di Malaysia seperti Volvo Car, tetapi juga jenama baru seperti Tesla. Walaupun ini merupakan langkah yang amat murah hati oleh kerajaan, ia menimbulkan soalan tentang tanggungjawab yang lebih luas yang harus dipikul oleh pengeluar-pengeluar ini.

Tanggungjawab Sosial dan Alam Sekitar Pengeluar EV

Dengan keistimewaan menjual EV bebas cukai, pengeluar harus memandang lebih jauh dari sekadar keuntungan. Mereka harus mempertimbangkan impak sosial dan alam sekitar daripada produk mereka di Malaysia.

Menguji EV Sesuai dengan Iklim dan Kondisi Tempatan

Pengeluar EV harus mengembangkan prosedur ujian yang disesuaikan dengan keadaan iklim dan pemanduan di Asia Tenggara. Banyak EV yang diuji menunjukkan penurunan jarak tempuh bateri yang ketara apabila penghawa dingin diaktifkan – sesuatu yang tidak boleh dielakkan di Malaysia. Pengeluar perlu memberi gambaran yang lebih tepat kepada pembeli mengenai jangkaan prestasi EV mereka dalam kondisi tempatan.

Mengharmonikan Infrastruktur Pengisian EV

Infrastruktur pengisian EV di Malaysia masih berantakan dan tertinggal dibandingkan dengan negara jiran. Pengeluar EV harus bekerja ke arah platform pengisian umum yang seragam dan mudah digunakan, mengatasi keperluan untuk pelbagai aplikasi dan proses pembayaran yang rumit.

Pembuatan Tempatan yang Lebih Hijau

Operasi pemasangan tempatan (CKD) sering kali dijalankan dengan rakan kongsi tempatan, yang kadangkala membebaskan pengeluar dari tanggungjawab terhadap alam sekitar. Walau bagaimanapun, pengeluar harus berusaha untuk memastikan bahawa kilang-kilang mereka menggunakan tenaga yang bebas karbon, sejajar dengan amalan terbaik global.

Menguruskan Bateri EV

Pengeluar EV harus bertanggungjawab terhadap kitar semula dan pemulihan bateri EV. Ini termasuk bateri yang telah tamat jaminan. Mereka harus menyediakan proses yang jelas dan telus untuk memastikan bateri ini tidak mencemarkan alam sekitar.

Terus-Terang

Selain daripada aspek teknikal dan operasi, pengeluar EV juga perlu mengambil inisiatif dalam melibatkan komuniti dan menyediakan pendidikan mengenai EV. Pengetahuan yang luas mengenai cara pengendalian, manfaat, dan kelestarian EV adalah penting untuk memastikan penerimaan dan penggunaan yang meluas di kalangan masyarakat Malaysia.

Pengeluar perlu bekerjasama dengan pihak berkepentingan tempatan untuk mengatur program kesedaran dan pendidikan yang berkaitan dengan EV. Ini termasuk kerjasama dengan sekolah, universiti, dan organisasi masyarakat untuk menyebarkan pengetahuan mengenai kebaikan EV dan cara penggunaannya yang efisien. Melalui program-program ini, pengguna dapat memahami dengan lebih baik bagaimana EV beroperasi dalam keadaan iklim dan geografi Malaysia, serta langkah-langkah yang boleh diambil untuk memaksimumkan jangka hayat bateri dan kinerja keseluruhan EV.

Adalah penting juga bagi pengeluar EV untuk menekankan aspek kelestarian dalam penggunaan EV. Ini bukan hanya tentang mengurangkan emisi, tetapi juga tentang mempromosikan amalan pemulihan bateri dan penggunaan tenaga yang berkesan. Pendidikan mengenai cara-cara untuk mengurangkan kesan alam sekitar, seperti penggunaan stesen pengisian yang menggunakan tenaga boleh diperbaharui, juga perlu diberikan perhatian.

Dengan pendekatan ini, pengeluar EV tidak hanya menjual produk, tetapi juga memupuk persepsi positif terhadap EV sebagai pilihan mobiliti yang bertanggungjawab dan lestari. Ini akan membantu dalam membina dasar permintaan yang kukuh untuk EV di Malaysia, yang pada gilirannya akan membantu negara ini mencapai matlamatnya dalam pengurangan emisi dan penggunaan tenaga yang lebih lestari.

Kami percaya bahawa tanggungjawab pengeluar EV tidak terbatas pada aspek jualan semata-mata. Mereka harus proaktif dalam memupuk persepsi positif dan pengetahuan yang luas mengenai EV di kalangan masyarakat Malaysia. Ini termasuk usaha dalam pendidikan, penglibatan komuniti, dan penekanan pada kelestarian. Langkah-langkah ini tidak hanya akan memperkukuhkan pasaran EV di Malaysia, tetapi juga menyumbang kepada pembangunan yang lebih lestari dan bertanggungjawab secara sosial. Ini adalah jalan yang harus diambil oleh pengeluar EV untuk benar-benar memanfaatkan peluang yang diberikan oleh dasar penjualan bebas cukai di Malaysia.

Previous post

Toyota Stallion, Bakal Dilancarkan di Afrika Selatan pada 2024

Next post

Stellantis Tawar Beli Balik untuk 6,400 Pekerja

Ross Hadi

Ross Hadi

21 tahun mengacara di radio.
8 tahun bersama Daniel Ferrnandez dalam rancangan Car Tunes di radio.
Kini di sini dan media sosial sejak 2014.

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *