Anugerah / VOTY / Pameran Motor

Chery Auto Malaysia dan TDA Tandatangani MoU: Menggerakkan Inisiatif ESG dalam Industri Automotif

Kerjasama Baharu untuk Menggalakkan Amalan Lestari dalam Sektor Automotif Malaysia

KUALA LUMPUR, 21 Mei 2024 – Chery Auto Malaysia hari ini mengumumkan penandatanganan Memorandum Persefahaman (MoU) dengan Technology Depository Agency (TDA), sebuah agensi kerajaan di bawah Kementerian Kewangan, semasa Malaysia Autoshow 2024. Kerjasama ini menandakan komitmen penting dalam mempromosikan amalan Alam Sekitar, Sosial, dan Tadbir Urus (ESG) dalam sektor automotif Malaysia.

TDA memainkan peranan penting dalam memajukan ekonomi dan teknologi Malaysia. Melalui Program Kolaborasi Industri (ICP), TDA bertindak sebagai jambatan yang menghubungkan industri tempatan dengan rakan teknologi terkemuka dunia. ICP memperkasakan syarikat Malaysia untuk memperoleh pengetahuan kritikal dan meningkatkan daya saing global melalui perolehan kerajaan.

MoU antara Chery Auto Malaysia dan TDA menandakan babak baharu dalam mempromosikan amalan lestari dalam industri automotif Malaysia. Kerjasama ini akan memberi tumpuan kepada pembangunan dan pelaksanaan inisiatif ESG inovatif yang akan memberi manfaat kepada negara.

“MoU ini menandakan dedikasi kami untuk meneroka, memperluas, dan meningkatkan usaha kolaboratif, yang bukan sahaja akan mengukuhkan interaksi kami tetapi juga memacu impak yang bermakna dalam kalangan pemegang kepentingan, profesional, dan kakitangan,” kata Presiden Chery Auto Malaysia, Leo Chen.

Menurut Ketua Pegawai Eksekutif TDA, Dr. Sharoul Jambari, kerjasama ini akan menumpukan pada inisiatif Alam Sekitar, Sosial, dan Tadbir Urus (ESG) dalam sektor automotif Malaysia, mengakui kepentingan meminimumkan kesan alam sekitar dan mengekalkan tanggungjawab sosial yang kukuh.

“Dengan kerjasama ini, kami akan meneroka penyelesaian untuk isu alam sekitar dan kesejahteraan sosial. Matlamat kami adalah untuk membangunkan dan melaksanakan program inovatif yang menangani kedua-dua isu alam sekitar dan sosial,” kata Dr. Sharoul Jambari.

Inisiatif yang dirancang termasuk mengurangkan sisa, mempromosikan proses pengeluaran yang lebih bersih, dan meneroka pengurusan bateri yang bertanggungjawab dalam industri EV. Selain itu, kerjasama ini juga bertujuan untuk menambah baik keadaan kerja dalam rantaian bekalan automotif, memupuk kepelbagaian dan keterangkuman dalam tenaga kerja, dan menyumbang kepada komuniti setempat melalui program tanggungjawab sosial.

Dengan bergabung tenaga, Chery Auto Malaysia dan TDA berusaha untuk menubuhkan model kerjasama ESG yang berjaya dalam industri automotif. Kerjasama ini berfungsi sebagai contoh positif untuk syarikat lain, menginspirasi mereka untuk mengamalkan amalan lestari dan menyumbang kepada masa depan yang lebih hijau untuk Malaysia.

Tentang Technology Depository Agency (TDA)

Technology Depository Agency (TDA) adalah agensi kerajaan Malaysia di bawah Kementerian Kewangan (MOF) yang ditubuhkan untuk memainkan peranan penting dalam memacu agenda nasional mengenai pertumbuhan ekonomi melalui kemajuan teknologi dan pembangunan industri. TDA mencapai ini melalui dua mandat: Program Kolaborasi Industri (ICP) dan Program Kontrak Berasaskan Prestasi (PBC).

Program Kolaborasi Industri (ICP):

ICP adalah dasar kerajaan yang diwajibkan di bawah PK1.7 oleh Kementerian Kewangan (MOF). Ia memberi tumpuan kepada penciptaan nilai tambah dalam projek perolehan kerajaan. Program ini mencetuskan perolehan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan dibiayai oleh kerajaan Malaysia atau menggunakan dana persekutuan. Objektif utama ICP adalah memastikan projek-projek ini disampaikan dengan struktur kos yang paling berkesan sambil mempromosikan pemindahan teknologi dan pengetahuan, membangunkan kapasiti dan keupayaan industri tempatan, dan mewujudkan akses pasaran untuk mengekalkan program ICP.

Kejayaan ICP:

Sejak penubuhannya, TDA telah berjaya melaksanakan sejumlah 141 program ICP, merangkumi 617 projek ICP di 16 agensi perolehan yang berbeza. Projek-projek ini mewakili nilai perolehan kumulatif RM97.53 bilion yang mencetuskan pelaksanaan program ICP dengan rekod prestasi yang mengagumkan, menunjukkan keberkesanan ICP dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan teknologi dan industri di Malaysia.

Program Kontrak Berasaskan Prestasi (PBC):

Program PBC adalah satu lagi dasar yang diuruskan oleh TDA yang terletak di bawah mandat PK1.8. Program PBC memberi tumpuan kepada memberi insentif kepada agensi sektor awam untuk mencapai sasaran prestasi tertentu dalam kontrak mereka.

TDA: Pemangkin Kemajuan

Melalui ICP dan program lain seperti PBC, TDA berfungsi sebagai pemangkin kritikal untuk memupuk inovasi dan pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Dengan memudahkan pemindahan teknologi dan menggalakkan kerjasama antara agensi kerajaan dan sektor swasta, TDA memperkasakan industri Malaysia untuk menjadi lebih kompetitif di peringkat global.

Melangkah ke Hadapan

TDA tetap komited untuk memainkan peranan utama dalam menggerakkan Malaysia ke arah masa depan yang lebih maju dan lestari. Dengan program yang berkesan dan dedikasi untuk memupuk kerjasama, TDA berada dalam posisi yang baik untuk memastikan kemajuan ekonomi dan teknologi yang berterusan untuk negara ini.

Terus-Terang

Kerjasama antara Chery Auto Malaysia dan TDA adalah langkah strategik yang tepat dalam usaha memajukan amalan ESG dalam industri automotif Malaysia. Inisiatif yang dirancang, seperti pengurangan sisa dan pengeluaran bersih, menunjukkan komitmen sebenar untuk kelestarian. Peningkatan dalam keadaan kerja dan inklusi sosial adalah langkah yang amat diperlukan untuk memperbaiki ekosistem industri. Dengan adanya model kerjasama ini, diharapkan lebih banyak syarikat akan mengikut jejak yang sama, menjadikan Malaysia peneraju dalam amalan industri yang lestari.

Previous post

Mercedes-Benz Memperkenalkan Star Elegance dan 4 Model EQE Baharu

Next post

GWM TANK 300: Tempahan Mencapai 150 Unit Pra-Pelancaran di Malaysia

Ross Hadi

Ross Hadi

21 tahun mengacara di radio.
8 tahun bersama Daniel Ferrnandez dalam rancangan Car Tunes di radio.
Kini di sini dan media sosial sejak 2014.

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *