Undang - Undang

MITI Menaikkan Fi Pemegang AP Dari RM10k Kepada RM20k

Ini berlaku selepas banyak bantahan masyarakat untuk menghentikan pemberian AP.

Kini sudah rasmi, pada 23 September 2022, Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI) telah mengesahkan bahawa fi Open Approved Permit (AP) untuk kereta RM20,000 akan dikenakan untuk 35,001 AP sehingga portal dalam talian mereka berfungsi sepenuhnya. Butiran keluaran rasmi mereka di bawah:-

Tesla

PELAKSANAAN FIAP TERBUKA KERETA PADA KADAR RM20,000 BAGI AP YANG KE-35,001 DAN KE ATAS

2. Seperti sedia maklum, fi AP Terbuka (kereta) telah dilaksanakan sejak tahun 2010 di bawah Peraturan-Peraturan Kastam (Fi Lesen Import Kenderaan Bermotor) (Pindaan) 2016 di bawah Akta Kastam 1,967. Di bawah peraturan ini:

(i) Syarikat AP Terbuka dikenakan bayaran fi sebanyak RM10,000 ke atas setiap unit kereta yang dimport mulai 1 Januar 2010. Syarikat dibenarkan membuat bayaran fi secara ansuran sebanyak dua (2) kali (RM5,000/ansuran); dan

(ii) Fi pada kadar RM20,000 akan dikenakan kepada AP Terbuka Kereta yang ke-35,001 dan ke atas.

3. Berdasarkan kedudukan semasa, prestasi penggunaan peruntukan AP Terbuka (kereta) untuk tahun 2022 (sehingga 23 September 2022) telah pun mencapai paras 33,299 unit AP. Angka ini dijangka akan mencapai paras 35,000 dalam tempoh terdekat. Seperti mana yang telah termaktub di bawah Peraturan-Peraturan Kastam (Fi Lesen Import Kenderaan Bermotor) (Pindaan) 2016 di bawah Akta Kastam 1967, AP kereta yang ke 35,0001 akan mula dikenakan fi sebanyak RM20,000.

4. Kementerian ini telah meneliti dan bersetuju dengan cadangan PEKEMA yang dikemukakan pada 15 September 2022. Cadangan tersebut telah dikemukakan kepada Kementerian Kewangan (MOF) supaya mempertimbangkan penggantungan sementara pelaksanaan fi AP Terbuka sebanyak RM20,000/unit kereta untuk tahun 2022. Walau bagaimanapun, sehingga perkara ini diputuskan oleh pihak MOF, semua syarikat AP Terbuka mash perlu menjelaskan fi AP Terbuka kereta sebanyak RM20,000/unit kereta selepas pengeluaran AP menerusi Sistem e-Permit mencapai angka 35,000 unit AP.

5. Untuk makluman, Sistem e-Permit mash di peringkat penambahbaikan bagi menjamin kelancaran proses pembayaran fi pada kadar baharu ini. Sehubungan itu, MITI telah memutuskan bahawa sehingga proses penambahbaikan Sistem e-Permit selesai pihak syarikat dikehendaki menjelaskan fi berdasarkan kepada kaedah pembayaran semasa yang telah dillaksanakan sebelum ini. Pihak syarikat akan dimaklumkan mengenai proses dan tatacara pembayaran baki fi menerusi Sistem e-Permit pada kadar baharu (RM20,000/unit) selepas Sistem e-Permit bersedia sepenuhnya untuk memproses bayaran fi pada kadar baharu tersebut.

6. Bagi memastikan kelancaran proses pembayaran fi bagi tempoh peralihan ini, syarikat adalah diminta mengambil perhatian dan melaksanakan perkara berikut:

(i) Pihak syarikat dari masa ke semasa diminta supaya sentiasa memantau notifikasi MITI pada item ‘PIA Remark’ di paparan skin Sistem e-Permit bagi setiap transaksi yang diluluskan menerusi Sistem e-Permit;

(ii) Notifikasi MITI tersebut akan menyatakan bahawa AP yang diluluskan adalah dalam angka 35,001 dan ke atas dan syarikat adalah tertakluk kepada bayaran fi pada kadar baharu. Notifikasi ini boleh digunakan sebagai rujukan oleh pihak syarikat untuk menjelaskan baki fi tertunggak selepas selepas Sistem e-Permit bersedia sepenuhnya untuk memproses bayaran fi pada kadar baharu; dan

(iii) Selepas Sistem e-Permit ditambah baik untuk memproses bayaran fi pada kadar baharu:

a. Syarikat yang masih mempunyai tunggakan baki bayaran fi pada kadar fi baharu akan dimaklumkan secara rasmi melalui surat MITI; dan

b. Fi tertunggak hendaklah dijelaskan sebelum 31 Disember 2022. Kegagalan menjelaskan fi tertunggak akan menjejaskan agihan peruntukan AP tahun 2023, termasuk tindakan ke atas syarikat dari segi pengenaan denda/penalti mengikut Perkara 3 (3) dalam Peraturan-Peraturan Kastam (Fi Lesen Import Kenderaan Bermotor) (Pindaan) 2016 akan melalui proses mahkamah.

MITI

Jadi pada asasnya, kami boleh membuat kesimpulan bahawa MOF sememangnya sedang mempertimbangkan penggantungan fi AP tetapi mereka masih belum memutuskannya dan sementara itu, pembayaran akan disambung semula untuk semua AP di bawah kadar baharu jadi jika anda atau syarikat anda mempunyai sebarang bayaran AP tertunggak pembayaran, sekarang adalah masa untuk menyemaknya dan jika boleh, bayar.

Previous post

Kabin Chery Tiggo 8 Pro Intelligent Nampak Canggih!

Next post

Geely Boyue “L” Generasi Kedua Kini Dalam Produksi Di China

Ross Hadi

Ross Hadi

21 tahun mengacara di radio.
8 tahun bersama Daniel Ferrnandez dalam rancangan Car Tunes di radio.
Kini di sini dan media sosial sejak 2014.

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *